kontakt@tem-kontajner.sk
+421 903 430 887
tem sro red transparent kicsi
KONTAKT

Naše projekty

1. Kontajnery pre elektrotechnické zariadenia

Rozvádzače
Trafostanice
Riadiace centrá
Počítačové stanice
chevron-left
chevron-right
Technické špecifikácie:
Základný kontajner je dimenzovaný podľa ISO 1496,1(CSC) avšak na požiadanie zákaznika, výrobu vieme prispôsobiť aj atypickým rozmerom i hmotnosti vkladanej technológie.
Kontajnery sú vybavené 4+4 ISO kontajnerovými rohovými prvkami podľa DIN 18800 pre bezpečné zdvíhanie a upevnenie počas transportu.
Plne naložený kontajner je možné manipulovať aj s vysokozdvižným vozíkom.
Dvojitá podlaha pre jednoduché prepojenie rozvádzačov navzájom
Vkladanie agregátu môže byť realizované cez demontovateľnú čelnú stranu kontajnera, demontovateľné strešné poklopy alebo dvojkrídlové dvere.
Na utlmenie hlučnosti je zväčša použitá izolácia rôznych hrúbok pokrytá dierovaným plechom.
Technologické poklopy pre prívod a vývod vzduchu môžu byť vybavené tlmičmi hluku i protidažďovými žalúziami.
Trafomiestnosť je zabezpečená proti nepovolanému vstupu osôb
Interiér kontajnera je vybavený rôznymi možnosťami na uchytenie jednotlivých komponentov technológie (stojany, C-koľajnice, platne a pod.).
Náterový system podľa ISO12944 do rôzneho prostredia od C1 až do C5M.

2. Kontajnery pre technologické zariadenia

Kogeneračné jednotky - Slúžia ako kombinované jednotky na výrobu elektrickej a tepelnej energie
Kompresorovne
Kotolne
Clayton
Čistiace zariadenia
chevron-left
chevron-right
Technické špecifikácie:
Flexibilné vonkajšie rozmery
V prípade extrémnej hmotnosti zariadenia môžeme podlahu spevniť
Pre väčšiu bezpečnosť je možné pridať ďalšie podlahové prvky
Kontajnerová podlaha je riešená ako záchytná vaňa, pre prípadný únik nežiaducich látok zo zariadenia.
Vodotesná vaňa je vybavená roštovou podlahou, ktorá by v prípade úniku nežiaducich látok slúžila zamedzeniu priameho kontaktu s nimi.
Variabilita vnútorných upevňovacích prvkov pre všetky komponenty technológie
Možnosť použitia certifikovaného protipožiarneho vnútorného obkladu resp. izolácie
Zvýšený dôraz na výber protihlukových izolačných materiálov
Riešenie kontajnera je možné kombinovať s tepelne izolovanou riadiacou miestnosťou, ktorá je oddelená od agregátu zvukovo izolačnou stenou.
Antistatické podlahové dosky v priestore pre personál
Upevňovacie systémy pre zabezpečenie zariadení aj počas prepravy
Ďalšou výbavou môže byť vzduchotechnika (regulačné klapky, žalúzie, vzduchotechnické potrubia)
Náterový system podľa ISO12944 do rôzneho prostredia od C1 až do C5M.

3. Tlakové nádoby s certifikáciou od DNV GL

Ponúkame niekoľko druhov tlakových nádob. Väčšie tlakové nádoby umiestňujeme aj do kontajnerových rámov pre jednoduchšiu prepravu.

Tankové kontajnery
chevron-left
chevron-right

4. Riadiace centrá

Počítačové stanice
Riadiace centrá
GEO Laboratórium
chevron-left
chevron-right
Technické špecifikácie:
Základný kontajner je dimenzovaný podľa ISO 1496,1(CSC) avšak na požiadanie zákaznika, výrobu vieme prispôsobiť aj atypickým rozmerom i hmotnosti.
Elektroinštalácia
Tepelná izolácia – zníženie prestupu tepla je dosiahnuté obkladom vnútorných stien sendvičovými ISO panelmi alebo kazetami s minerálnou vlnou.
Zvuková izolácia – útlm hluku zabezpečí vnútorný obklad kazetami z dierovaného plechu naplnenými minerálnou vlnou pokrytú s kašírom, ktorá spolu s trapézovým plechom napomáha k zníženiu hlučnosti.
Klimatizácia a vykurovanie
Tieto kontajnery sú vyrábané prevažne s podlahou pokrytou PVC podlahovinou, s antistatickou podlahovou doskou alebo podľa požiadavky zákazníka.
Vybavenie dodatočným zariadením, napr. písací stôl, regálové systémy a pod.
Upevňovacie systémy pre zabezpečenie zariadení aj počas prepravy
Bezpečnostné sklá (ochrana personálu pred vplyvmi z vonku)
Náterový system podľa ISO12944 do rôzneho prostredia od C1 až do C5M.

5. Prepravné kontajnery

Offshore / CSC kontajner
Kontajner na prepravu nizkoradiakčného materiálu IP2
Tankové kontajnery
chevron-left
chevron-right
Technické špecifikácie:
Základný kontajner je dimenzovaný podľa ISO 1496,1(CSC)
Testovanie na vlastnom testovacom zariadení
Certifikácia nezávislou inštitúciou RINA prípadne DNV GL
V prípade požiadavky zabezpečujeme deštruktívne resp. nedeštruktívne skúšky zvarov (kapilárne, magnetické, ultrazvuk)
Vodná skúška na zabezpečenie 100% garancie tesnosti
Špeciálne náterové systémy navrhnuté pre konkrétne kvapaliny v nádrži
Možnosť dovybavenia rebríkom, zábradlím prípadne lávkou
Pre lepšie nakladanie do kontajnerov
Vkladanie materiálu môže byť realizované cez dvojkrídlové dvere, cez demontovateľnú čelnú stranu, cez demontovateľné strešné poklopy v prípadne i s vyklopením priečneho nosníka (IP – 2).

6. Kontajnerové zostavy

Veža 8 až 10 kontajnerov nad sebou - Slúžia na uskladnenie a posunu prepravných pásov, pri vŕtaní tunelov, najčastejšie pre metro. (Moskva, Tokio, Los Angeles, Londýn atď.)
Zostavy pre triedenie sypkého materiálu - Dva až tri kontajnery nad sebou, čiastočne posunuté: násypná časť, triediacé rošty a zásobníky. Doplnené sú s ochozmi, so zábradlím a schodami.
GEO laboratórium
chevron-left
chevron-right

7. Tester

Testovanie na vlastnom testovacom zariadení.

Slúži na záťažové skúšky podľa ISO 1496.1 pre CSC certifikáciu kontajnerov.

8. Certifikované zdvíhacie zariadenia pre kontajnery

Spreader - Špecialné zdvíhacie zariadenie na manipuláciu s kontajnermi.
chevron-left
chevron-right

9. Výroba a montáž oceľových konštrukcií a lodných komponentov

Táto kapitola je naozaj rozmanitá, od konštrukcií pre Činské zábavné parky cez rámov pre drtiče PET flašiek, výrobu a opravu rôzných polnohospodárských strojov až k výrobe lodných komponentov.

chevron-left
chevron-right

Kontajner pre Vás

Kontajner prispôsobíme úplne a do detailu predstavám zákazníka resp. konkrétnej technológii.
Poradenstvo v oblasti výstavby špeciálnych kontajnerov, príprava dokumentácie vrátane statických výpočtov.
Výrobná hala, certifikovaní zvárači, UT alebo PT skúšky zvarov, strojné vybavenie.
Možnosť CSC certifikovania kontajnerov.
Váš kontajner môže disponovať technologickými otvormi, upevňovacími možnosťami, deliacimi priečkami, izoláciami, vzduchotechnickými komponentmi ako aj prípadnými ďalšími inštaláciami (elektroinštalácia, klimatizácia, protipožiarna signalizácia a iné).
Kontajner slúži na umiestnenie Vašej technológie.
cogcrossmenu