kontakt@tem-kontajner.sk
+421 903 430 887
tem sro red transparent kicsi
KONTAKT

Prepravné kontajnery

Offshore / CSC kontajner
Kontajner na prepravu nizkoradiakčného materiálu IP2
Tankové kontajnery
Technické špecifikácie:
Základný kontajner je dimenzovaný podľa ISO 1496,1(CSC)
Testovanie na vlastnom testovacom zariadení
Certifikácia nezávislou inštitúciou RINA prípadne DNV GL
V prípade požiadavky zabezpečujeme deštruktívne resp. nedeštruktívne skúšky zvarov (kapilárne, magnetické, ultrazvuk)
Vodná skúška na zabezpečenie 100% garancie tesnosti
Špeciálne náterové systémy navrhnuté pre konkrétne kvapaliny v nádrži
Možnosť dovybavenia rebríkom, zábradlím prípadne lávkou
Pre lepšie nakladanie do kontajnerov
Vkladanie materiálu môže byť realizované cez dvojkrídlové dvere, cez demontovateľnú čelnú stranu, cez demontovateľné strešné poklopy v prípadne i s vyklopením priečneho nosníka (IP – 2).
crossmenu